Description of Image.


Publikationer

Ledelsessystem, der rammer plet

Vil du have ordentligt besked om, hvad der ligger bag ISO’s ledelsesstandarder, hvad de står for, hvordan man anvender dem i praksis, og hvordan certificeringsorganer m.fl. fortolker kravene?

Så kan du gå på kursus hos TAPFREELANCE ApS, TAPCERT ApS og 27001universitetet.dk, som jævnligt arrangerer kurser og uddannelsesforløb i Hornsherred Kulturcenter i Skibby.

Men du kan også på Fonden Dansk Standards hjemmeside (søg via indkøbskurven) købe nedenstående bøger, der alle har administrerende direktør, civilingeniør, lic.techn., Nemko-godkendt lead auditor Torben Abildgaard Pedersen som forfatter.

Torben arbejdede i mange år med standardisering og deltager fortsat i standardiseringsarbejde gennem sin deltagelse i standardiseringsudvalget S-216, der bl.a. har ansvar for dansk oversættelse af ISO 9000-seriens standarder. Gennem stort set hele sit professionelle virke har han beskæftiget sig med ISO’s ledelsesstandarder, og hvad deraf følger i forbindelse med konsulentvirksomhed, audit, certificering og akkreditering. Gennem 35 års og op imod 100.000 timers arbejdsliv i det teknologiske servicesystem udelukkende med løsning af store og små opgaver – herunder i hundredevis af kurser og audit – inden for emnet må man vel nå til nogen beherskelse af stoffet. Referencerammen er meget præget af, at Torben har været praktisk fødselshjælper i forbindelse med mindst 4 større samfundspåvirkninger: Opbygningen af flere certificeringsorganer og Dansk Godkendelse af Medicinsk Udstyr, gennemførelse af kvalitetsstyringsloven i forbindelse med kommunalreformen i 2007, opbygning af teknisk infrastruktur i nye medlemsstater ved udvidelsen af EU og Det indre Marked mod øst og syd i tiden efter årtusindskiftet samt nyttiggørelsen af standardisering, ledelsessystemer og audit inden for sundheds- og velfærdssektorerne i Skandinavien.

Og der er flere bøger på vej. En håndbog om informationssikkerhedsledelse og en håndbog om arbejdsmiljøledelse.